Free Web Hosting
หน้าหลัก l :+:เก็บภาพประทับใจ:+: l ติตต่อเรา l ระบบสมาชิก
หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ อ. ทรายมูล จ. ยโสธร
   หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ ตั้งอยู่ที่วัดสระไตรนุรักษ์ บ้านนาเวียง หมู่ที่๑ ตำบลนาเวียง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๒๕ กิโลเมตร เป็นหอไตรเก่าแก่อยู่กลางสระน้ำ สร้างมาประมาณร้อยกว่าปี เป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าหรือไทยใหญ่ เป็นอาคารไม้ขนาดกว้าง ๘.๓๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร หลังคามุงสังกะสี มีชายคายื่นทั้ง ๔ ทิศ หลังคามี ๔ ชั้น ลดหลั่นกันขึ้นไปมีประตูด้านหน้า ๑ ช่อง บานประตูแกะสลักลวดลายสวยงาม ใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกแต่มาโบราณ ์
ตั้งขึ้นโดยชาวลาวเมืองเวียงจันทน์นำโดยท่านเจ้าชาพระเถระผู้แตกฉานในธรรมพร้อมด้วยประชาชนส่วนหนึ่งได้อพยพหลบหนีพระเจ้าสิริบุญสารโดยรวบรวมทรัพย์สมบัติและคัมภีร์ต่างมาด้วย อยู่ที่นี่กว่า 2 เดือน จึงอพยพไปอยู่บ้านหนองบัวลุ่มภู เป็นเวลา 2 ปีเศษ พระวอพระตาย้ายมาอยู่ด้วย พระเจ้าสิริบุญสารทราบข่าวตาม มา เจ้าชาอพยพหนีอีกครั้งมาจนถึง หนองหว้าหอไตร ด้านเหนือของบ้านนาเวียงปัจจุบัน ต่อมาย้ายไป บ้านคำแค และเปลี่ยนชื่อเป็น บ้านสระเวียง จนถึงปัจจุบัน ท่านเจ้าชาได้สร้างวัดขึ้นท่างด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน พร้อมขุดสระน้ำขึ้นเพื่อสร้างหอไตรไว้เก็บพระคัมภีร์ สิ่งก่อสร้างภายในวัดประกอบด้วยหอไตร กุฎี ศาลาโดรงธรรม สิมน้ำและอื่นๆ ปัจจุบันชำรุดหมดแล้วส่วนหอไตรได้รับการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมา หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ เป็นหอไตรกลางน้ำ มีลักษณะสถาบัตยกรรมแบบพม่า ก่อสร้างโดยช่างลาวที่อพยพเข้ามาครั้งตั้งหมู่บ้าน ตัวอาคารก่อสร้างด้วยไม้หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตก ขนาดกว้าง หลังคามุงด้วยไม้ช้อนลดหลั่นกัน 4 ชั้น มีชายคาอื่นออกมาทั้ง 4 ด้านบานประตูแกะสลักลวดลายสวยงาม รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของช่อฟ้า กระจกประดับ บัวเชิงชาย หางหงส์ (ตัวเหงา ) มีลวดลายกนกช้อนกัน 4 ชั้น ตรงกลางเป็นห้องทึบ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว5.00เมตรเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกมีทางเดินรอบนอกพระไตรปิฎก ผูกเป็นเรื่องราวบันทึกลงใบลานแยกเป็นหมาดหมู่ มีทั้งภาษาไทย อีสาน ขอม บาลี ตัวหนังสือเป็นอักษรธรรมอักษร ไทยน้อย และอักษรขอม มีคัมภีร์ใบลานทั้งหมด 198 มัด 1,553 ผูกโบราณวัตถุสำคัญ คือ พระเสี่ยงทายปางมารวิชัย หน้าตักกว่าง 7 นิ้ว ศิลปะลาว เม็ดข้าวโพดจำลอง 1 เมล็ด พระสลักจากนอแรด 5 องค์ และพระงาช้าง 2 องค์บ้านนาเวียง อ.ทรายมูล อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร ตามเส้นทางทรายมูล-กุดชุม
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร
   แหล่งโบราณสถานบ้านสงเปือย อยู่ห่างจากตัวเมืองยโสธร 25 กิโลเมตร ตามเส้นทางยโสธร-คำเขื่อนแก้ว-อุบลราชธานี (ทางหลวงหมายเลข 23) ...
   หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน ห่างจากตัวเมืองยโสธร 20 กิโลเมตร ตามเส้นทางยโสธร-ป่าติ้ว-อำนาจเจริญ (ทางหลวงหมายเลข 202) ...
หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ อ. ทรายมูล จ. ยโสธร หอไตร อ. เมือง จ. ยโสธร
   หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์ ตั้งอยู่ที่วัดสระไตรนุรักษ์ บ้านนาเวียง หมู่ที่1 ตำบลนาเวียง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร ...
   หอไตร เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานของวัด ตั้งอยู่ตรงกลางสระทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระธาตุ ...
พระพุทธบุศยรัตน์ หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง วัดมหาธาตุ วัดภูถ้ำพระ บ้านหินโหง่น ตำบลกุดแห่
   พระพุทธบุษยรัตน์ หรือ พระแก้วหยดน้ำค้าง เป็นพระบูชาคู่บ้านคู่เมืองของชาวยโสธร ...
   ภูถ้ำพระ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านกุดแห่ หรือกุดแห ตำบลกุดเชียงหมี ...
พระพุทธบาทยโสธร อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร พระธาตุยโสธร อ. เมือง จ. ยโสธร
   พระพุทธบาทยโสธร ตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธ บาทยโสธร บ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง ...
   พระธาตุยโสธร หรือพระธาตุอานนท์ ตั้งอยู่หน้าอุโบสถ เป็นพระธาตุรุ่นเก่าที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสาน ์...
บ้านทุ่งนางโอก อ. เมือง จ. ยโสธร ธาตุก่องข้าวน้อย
   บ้านทุ่งนางโอก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 8 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 2169...    ธาตุก่องข้าวน้อย เป็นเจดีย์เก่าสมัยขอม ตั้งอยู่ในทุ่งนา ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 9 กม ...
กู่จาน    
   กู่จาน ตั้งอยู่ที่บ้านงิ้ว ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ห่างจากอำเภอไปทางทิศตะวันออก 12 กิโลเมตร ...    

 

 

 

 

สมัครสมาชิกเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
คำที่ใช้ในการค้น

กระทู้ถาม-ตอบ
ตั้งกระทู้ใหม่
หน้าหลัก l :+:เก็บภาพประทับใจ:+: l ติตต่อเรา l ระบบสมาชิก